Specialismen


Chronisch zieke dieren

Het aanbod van chronisch zieke dieren in mijn homeopathie-praktijk is groot. Vaak krijg ik dieren onder behandeling die al een lang traject van behandeling bij een dierenarts achter de rug hebben. De meeste daarvan zijn nog jong en toch hebben zij al heel veel medicatie en onderzoeken op hun naam staan.

Een chronische klacht betekent meestal minder symptomen; denk aan iemand met een burnout. Daarvan zijn de klachten ook vaak vaag geworden: moe, niet lekker in z’n vel, geen energie. Terwijl klachten in een beginstadium (acute fase) juist heel duidelijk zijn, denk aan heftige diarree, braken, hoge koorts, enz. Ook langdurige medicatie kan zorgen voor een vertroebeld beeld; de oorspronkelijke klacht is vaak niet meer herkenbaar. Het kan dan als homeopaat een heel gepuzzel zijn om weer tot de kern van de zaak te komen, namelijk wat is de oorsprong van het ziek zijn?

Dit soort “puzzels” zie ik als een uitdaging en ik zet steeds een stapje extra om jouw dier weer kwaliteit van leven te bieden. Op een natuurlijke manier, zonder onderdrukkend te werken en uitgaande van de kracht van het dier zelf.

Predictive Homeopathie

In 2017/2018 heb ik de basisopleiding Predictive Homeopathie (PH) afgerond. PH is door de Indiase arts dr. Prafull Vijayakar ontwikkeld en volledig gebaseerd op de werken van Samuel Hahnemann.  Vijayakar is in staat geweest de uitgangspunten van de Klassieke Homeopathie te koppelen aan de hedendaagse wetenschap. Vijayakar en zijn volgelingen staan bekend om hun consistente resultaten in de meest zware pathologie denkbaar (in de toepassing bij mensen).

De PH methode is ook toepasbaar bij dieren. Door het toepassen van deze methode kijk ik nog meer naar hoe het dier van zichzelf is, dus niet gekleurd door ziekte. Je behandelt echt de zieke en niet de ziekte. Wanneer ik de ziekte alleen zou behandelen zonder iets te doen aan de achterliggende processen, is de kans op terugkeer van ziekte zeer groot. Dat is natuurlijk niet iets wat je wilt zien gebeuren. Vergelijk het met onkruid. Knip ik het plantje boven de grond af maar laat ik de wortels van het onkruid met rust, dan groeit het plantje binnen de kortste keren terug.

PH geeft mij handvaten zodat ik meer inzicht heb in die achterliggende processen, maar ook meer inzicht om te weten of een proces de goede kant op gaat of niet. Het is een werkwijze die mij heeft gegrepen en ik ben dan ook van plan om mij in deze methode te blijven verdiepen.

Hier zie je een youtube filmpje met enkele mooie resultaten door Dr. Vijayakar.

Banerji Protocollen

Ik ben gekwalificeerd om te mogen werken volgens de zogeheten Banerji Protocollen. De Banerji’s, 4 generaties van Indiase homeopathische artsen, hebben een zeer grote hoeveelheid medische gegevens verzameld en daar onderzoek naar gedaan. Zij hebben ontdekt welke homeopathische protocollen bij welke chronische ziektes en bepaalde vormen van kanker het meest effectief, veilig en zonder bijwerkingen zijn.

Het werk van de Banerji’s kwam in 1995 onder de aandacht in het westen toen zij op verzoek van het American National Cancer Institute (ANCI) hun studie presenteerden naar 16 gevallen van hersentumoren. Deze hersentumoren waren alle 16 in regressie gegaan puur en alleen na gebruik van homeopathische middelen. Hoewel de Banerji protocollen zijn geschreven voor aandoeningen bij mensen, kunnen de protocollen ook worden ingezet bij dieren.

Voor meer informatie over de Banerji’s en hun werk: http://www.banerjiprotocolsnederland.nl

Voeding

Omdat voeding een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van een groot aantal klachten (waaronder obesitas, gastro-intestinale verstoringen, huidklachten, chronische schimmelinfecties, gedragsklachten, artrose, auto-immuunziektes, hartklachten en kanker) is het van belang om ook de voeding van jouw dier goed onder de loep te nemen.

Ik heb mij verdiept in voeding en hoe voeding een dier aanspreekt op celniveau. Het is belangrijk om de voeding aan te passen op de aandoening die een dier heeft. Een hond met artrose heeft bijvoorbeeld andere voedingselementen nodig dan een hond met een te traag werkende schildklier. Immers, lichaamscellen hebben de eigenschap zich keer op keer te vernieuwen en de voor het dier noodzakelijke voeding zorgt er voor dat er op celniveau geen ontstekingsreacties meer optreden die tot bovengenoemde klachten leiden.

Voeding beschouw ik als een onderdeel van de homeopathische behandeling. Wanneer er sprake is van voor een dier ‘slechte’ voeding, dan is er sprake van een klacht onderhoudende omstandigheid. Dit zal zijn effect hebben op de homeopathische behandeling.

Vaccinosis

Vaccinosis betekent “klachten na vaccinatie”. Samen met mijn collega Anne-Marie Rodenburg ben ik afgestudeerd op het onderwerp “Vaccinatie, een fascinerend onderwerp”. In dit kader is ons e-book met dezelfde titel tot stand gekomen. Wij hebben ons verdiept in vaccinaties bij hond, kat en paard. Het e-book geeft informatie over de volgende vragen:
* welke vaccins zijn er en voor welke ziektes wordt er in Nederland gevaccineerd;
* wat zit er in vaccins aan hulpstoffen en adjuvantia;
* wat is het risico van vaccineren;
* wat zijn de alternatieven;
* hoe kijken wij er als homeopaat tegenaan.

Het e-book is inmiddels niet meer up to date; er zijn nieuwe vaccins bijgekomen en van een aantal is de registratie ingetrokken. Wij hebben daarom een nieuwe website online gezet boordevol complete en recente informatie voor jou als eigenaar. De site wordt regelmatig geupdate met interessante artikelen, onderzoeken en meer.

Het e-book blijft voorlopig beschikbaar als download; wil je lezen over onze homeopathische visie op ziekte en gezondheid, dan kun je het e-book hier gratis downloaden.

Meer specialisme nodig?

Ik werk samen met collega’s die hun eigen specialiteit hebben (dierosteopaten, gedragstherapeuten, dierfysiotherapeuten) en daar waar nodig verwijs ik door. Zo profiteer jij van mijn netwerk, ben je verzekerd van goede kwaliteit en behoud je één aanspreekpunt.

Meer weten?

Ik ga graag in op jouw specifieke vraag!

C o n t a c t »